added-box-1.png
Gratis Verzending

Door heel Europa

shipped-1.png
Snelle Verzending

Geen lange wachttijden

dollar-1.png
Beste Prijs

Nergens betere kwaliteit

storefront-1.png
Afhalen Mogelijk

Afhalen in Amsterdam

ShockWaveDB

**Fietsgarantiebeleid**

1. Garantiedekking:
Wij, Shockwave DB, bieden met trots een uitgebreide beperkte garantie op het frame, de hardwareonderdelen (exclusief bedrading), de batterij, de ketting en de lamp van de Shockwave DB-fiets tegen materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie is geldig voor een periode van [duur invullen] vanaf de aankoopdatum.

2. Gedekte onderdelen:
De garantie dekt de volgende onderdelen:

a. De carrosserie van de fiets
b. Hardware onderdelen (exclusief bedrading).
c. Batterij
d. Ketting
e. Lamp

In het geval van een gedekt defect zal Shockwave DB de desbetreffende onderdelen naar eigen goeddunken repareren of vervangen.

3. Uitsluitingen:
De volgende zaken vallen niet onder deze garantie:

– Lekke banden
– Rem onderdelen
– Bedrading
– Schade veroorzaakt door de klant, met inbegrip van maar niet beperkt tot ongevallen, verkeerd gebruik en ongeoorloofde wijzigingen.
– Waterschade

4. Gebruiksrichtlijnen:
De volgende gebruiksrichtlijnen zijn van toepassing op de garantie:

a. De garantie vervalt als de fiets wordt bereden met een snelheid hoger dan 33 kilometer per uur.
b. De garantie vervalt als de klant meer dan 1100 kilometer heeft gefietst.
c. Bij gebruik van een gashendel op de fiets vervalt de garantie.
d. De garantie vervalt als het logo op de fiets is verwijderd; als het logo is afgebladderd, neem dan contact met ons op voor een nieuw logo.

5. Garantieclaimprocedure:
Voor het indienen van een garantieclaim moet de klant contact opnemen met onze klantenservice op [vul contactgegevens in]. Voor het indienen van een garantieclaim zijn een aankoopbewijs en gedetailleerde informatie over het probleem vereist.

6. Gratis garantie van 6 maanden:
Voor een periode van 6 maanden vanaf de aankoopdatum geldt een aparte garantie voor alle gedekte onderdelen, waaronder de body, hardware, accu, ketting en lamp van de fiets. Als een van deze onderdelen het tijdens deze periode begeeft, zal Shockwave DB deze naar eigen goeddunken repareren of vervangen.

7. Disclaimer:
Deze garantie is beperkt tot de reparatie of vervanging van defecte onderdelen en dekt geen incidentele schade of gevolgschade. De garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar.

8. Ophalen en reparaties die buiten de garantie vallen:
Er zijn kosten verbonden aan het ophalen van de fiets, afhankelijk van de afstand. Daarnaast zijn er kosten verbonden aan reparaties die buiten de garantie vallen, maar als gewaardeerde Shockwave DB-klant komt u in aanmerking voor korting op deze reparaties.

9. Toepasselijk recht:
Op deze garantie is het recht van [vul rechtsgebied in] van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze garantie worden beslecht door arbitrage volgens de regels van [voeg arbitrageorganisatie in], en de uitspraak van de arbiter(s) kan worden voorgelegd aan elke rechtbank die rechtsbevoegdheid heeft.

10. Wijziging van voorwaarden:
Shockwave DB behoudt zich het recht voor dit garantiebeleid te allen tijde te wijzigen of aan te passen. Klanten zullen via de officiële website van het bedrijf op de hoogte worden gebracht van eventuele wijzigingen.

Door onze fiets te kopen, erkent u en gaat u akkoord met de voorwaarden in dit garantiebeleid.

Shockwave DB
TEL:0202101304                                                                                                                                                                                                                  Email: info@shockwavedb.nl